1. Persoonsgebondenheid van de overeenkomst

Recht op toegang tot de producten van AKZ+ en de online portal www.weetwatjegelooft.nl in welke vorm dan ook hebben alleen personen die een geldige overeenkomst met AKZ+ hebben gesloten door aankoop van dat/die product(en), gedurende de periode waarvoor is betaald en door instemming met de onderhavige voorwaarden. Overeenkomsten met AKZ+ zijn persoonsgebonden; het is zonder schriftelijke toestemming van de projectleiding van AKZ+ niet toegestaan enig materiaal (videolessen en overig materiaal) van AKZ+ te vertonen aan, te delen met of te verspreiden onder (groepen) personen zonder geldige overeenkomst met AKZ+. Bij onrechtmatig gebruik of overtreding van deze voorwaarde is AKZ+ gerechtigd a. de overtreder elke toegang tot AKZ+ te ontzeggen en/of te ontnemen zonder recht op restitutie van betaalde tarieven en b. de kosten van de onrechtmatig met anderen gedeelde producten bij de overtreder in rekening te brengen. De persoonsgebondenheid is ook van toepassing op kortingen die verbonden zijn aan de aankoop van een abonnement of ander product.

2. Restitutieregeling abonnementen

AKZ+ streeft ernaar 40 tot 50 nieuwe videolessen per jaar via het online platform te ontsluiten voor abonnees. Wanneer in een halfjaar waarvoor u een halfjaarabonnement heeft afgesloten maximaal 12 nieuwe videolessen zijn aangeboden, of wanneer in één jaar waarvoor u een jaarabonnement heeft afgesloten maximaal 24 nieuwe videolessen zijn aangeboden, kunt u aanspraak maken op restitutie van het complete abonnementsgeld via een schriftelijk verzoek daartoe via info@weetwatjegelooft.nl. Deze voorwaarde geldt niet wanneer voorafgaand aan het afsluiten van het abonnement met u is gecommuniceerd dat er maximaal 12 (in dat halfjaar) respectievelijk maximaal 24 (in dat jaar) nieuwe videolessen zullen worden aangeboden.

3. Annuleringsregeling

Annulering is alleen mogelijk bij (half)jaarabonnementen binnen 10 werkdagen na het afsluiten van het abonnement en bij studiebijeenkomsten tot uiterlijk 1 kalendermaand voor de studiebijeenkomst. Een verzoek tot annulering kunt u indienen op e-mailadres info@weetwatjegelooft.nl. Bij annulering wordt € 15,00 aan administratiekosten ingehouden op het te crediteren bedrag.

4. Niveau van de producten

De cursussen, videolessen en live studiebijeenkomsten van AKZ+ en de online portal www.weetwatjegelooft.nl worden, tenzij anders vermeld, gegeven op academisch en hbo-niveau. Als middel tot kennisvalorisatie van de theologische universiteiten van Apeldoorn en Kampen en hogeschool Viaa te Zwolle streeft AKZ+ ernaar om kennis van academisch en hbo-niveau te vertalen in producten die voor een breed, niet-academisch geschoolde christelijke doelgroep begrijpelijk zijn en praktisch toegepast kunnen worden.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 1 september 2016.