Arco den Heijer

Arco den Heijer is docent Grieks en Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht. Hij studeerde theologie en klassieke talen en promoveerde op een onderzoek naar het optreden van Paulus volgens het Bijbelboek Handelingen.

Lessen door Arco den Heijer