Bart Jan Spruyt

Dr. B.J. (Bart Jan) Spruyt is onder meer universitair docent aan het Hersteld Hervormd Seminarie, docent geschiedenis en maatschappijleer aan het Wartburg College te Rotterdam en columnist.

Lessen door Bart Jan Spruyt