Cors Visser

Dr. ir. Cors (C.M.) Visser is godsdienstsocioloog, directeur van ForumC en gastdocent godsdienstsociologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Lessen door Cors Visser