Debbie den Boer

Debbie den Boer rondde in 2015 haar master ‘missionaire gemeente’ aan de Theologische Universiteit in Kampen af met een onderzoek naar de vraag “hoe ziet een visie op missionair jongerenwerk in een geseculariseerde samenleving eruit?” Momenteel werkt zij aan een promotieonderzoek naar christelijke inwijdingspraktijken ten aanzien van niet-kerkelijke jongeren.

Missionair jongerenwerk is een thema dat mij enorm boeit – er zijn immers zoveel kinderen en jongeren in onze samenleving die opgroeien zonder in aanraking te komen met de kerk en haar boodschap.      Debbie den Boer

Lessen door Debbie den Boer