Edward van't Slot

Prof. dr. E. van ’t Slot is bijzonder hoogleraar systematische theologie en kerk in de 21e eeuw (RUG), en predikant in Zwolle (PKN).

Lessen door Edward van't Slot