George Harinck

Prof. dr. George Harinck is bijzonder hoogleraar geschiedenis aan de Theologische Universiteit Kampen, hoogleraar collectievorming en geschiedenis van het Neocalvinisme in de faculteiten Godgeleerdheid en Letteren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. directeur van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) (HDC) van de Vrije Universiteit Amsterdam en directeur van het Archief- en Documentatiecentrum (ADC) van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt.

Lessen door George Harinck