Hans Boersma

Hans Boersma studeerde theologie in Canada en promoveerde in 1993 aan de Universiteit van Utrecht op een proefschrift over de rechtvaardigingsleer van de zeventiende-eeuwse prediker Richard Baxter. Sinds 2005 werkt hij aan Regent College, Vancouver, als hoogleraar systematische theologie en theologiegeschiedenis op de J.I. Packer leerstoel. In de afgelopen jaren publiceerde hij onder meer: Heavenly Participation: The Weaving of a Sacramental Tapestry (Eerdmans, 2011); Embodiment and Virtue in Gregory of Nyssa (Oxford Univ. Press, 2013); Sacramental Preaching: Sermons on the Hidden Presence of Christ (Baker Academic, 2016); en Scripture as Real Presence: Sacramental Exegesis in the Early Church (Baker Academic, 2017). Klik hier voor meer informatie.

Lessen door Hans Boersma