Jan-Matthijs van Leeuwen

Liefde voor wereldwijd kerkenwerk
Ds. Jan-Matthijs van Leeuwen werkte van 2000-2007 in het Afrikaanse land Congo, namens GKv Spakenburg-Zuid (nu: Utrecht Mission). Vervolgens werkte hij zeven jaar als gemeentepredikant in Ede, waarna hij in 2015 als trainer/adviseur in dienst is getreden bij Verre Naasten. Verder was ds. Van Leeuwen namens Betrekkingen Buitenlandse Kerken (BBK) contactpersoon voor de GKv-zusterkerken in Zuid-Afrika.