Jeroen Smith

Jeroen Smith is pastoor van de R.K. Heilige Lodewijkkerk te Leiden en verbonden aan het Katholiek Alpha Centrum, aanbieder van o.a. de Alpha Cursus in de Rooms Katholieke Kerk.

Lessen door Jeroen Smith