Kees de Groot

Dr. C.T. (Kees) de Groot is predikant van de NGK te Nunspeet en docent homiletiek aan het Nederlands Gereformeerde Predikantenseminarie.

Lessen door Kees de Groot