Miranda Renkema-Hoffman

Drs. M. Renkema-Hoffman is theologe met als specialisatie kerkrecht en is lid van het deputaatschap ‘Kerkorde en Kerkrecht’ van de CGK.

Lessen door Miranda Renkema-Hoffman