Miranda Klaver

Miranda Klaver is religieonderzoeker met expertise op het gebied van de evangelische beweging, charismatische groepen en pinksterkerken, zowel in Nederland als daarbuiten. Ze is universitair docent Antropologie van Religie en geeft leiding aan de onderzoeksplaats Charismatic and Pentecostal Christianity, een samenwerkingsverband tussen de faculteit Theologie en Religiestudies van de Vrije Universiteit en de Charismatische Werkgemeenschap in Nederland. Ook is zij coördinator van het MA-programma Religie en Media van de Faculteit Theologie en Religiestudies aan de Vrije Universiteit en onderzoeker bij het Amsterdam Center for the Study of Lived Religion.

Lessen door Miranda Klaver