Myriam Klinker-De Klerck

Mevr. dr. M.G.P. (Myriam) Klinker–De Klerck is docent Nieuwe Testament en nieuwtestamentisch Grieks aan de Theologische Universiteit Kampen.

Lessen door Myriam Klinker-De Klerck