Peter van de Kamp

Dr. Peter van de Kamp is docent Praktische Theologie (o.a. pastoraat) aan de Theologische Universiteit Kampen, waar hij ook als stagebegeleider en studentenmentor werkt. In 2013 publiceerde hij Verhalen om te leven. Levensverhalen in het pastoraat, een boek over narratief pastoraat. Verlieservaringen en rouwprocessen vormen één van zijn persoonlijke aandachtsgebieden.

Lessen door Peter van de Kamp