Pieter Pel

Mr. dr. P. T. Pel is advocaat en kerkrechtdeskundige. Pieter Pel (1961) werkt sinds 1985 als advocaat. Hij promoveerde in 2013 in Groningen op Geestelijken in het recht. De rechtspositie van geestelijke functionarissen in het licht van het eigen recht van kerken en religieuze gemeenschappen in de Nederlandse rechtsorde. Hij was jarenlang lid van diverse generale deputaatschappen in de GKv (kerk en overheid; curatorium TU Kampen; kerkorde en kerkrecht) en is medeauteur van de nieuwe Kerkorde, die deze kerken in 2014 invoerden. Mr. Pel maakt deel uit van de redactieraad van het Nederlands Tijdschrift voor Kerkrecht (NTKR).