Stefan Paas

Prof. dr. Stefan Paas is hoogleraar Missiologie van het Westen aan de Theologische Universiteit Kampen en J.H. Bavinck-hoogleraar Kerkplanting en kerkvernieuwing in een seculiere context aan de VU. Daarnaast is hij directeur van het Centre for Church and Mission in the West en Theoloog des Vaderlands 2018. Stefan Paas werkte eerder als evangelisatieconsulent en als missionair opbouwwerker bij Via Nova in Amsterdam. Hij is de auteur van diverse veelgelezen boeken, waaronder Vreemdelingen en Priesters – Christelijke missie in een postchristelijke omgeving.

Foto: Nathalie van der Straten

Lessen door Stefan Paas