Tjerk de Reus

Drs. Tjerk (T.) de Reus is journalist theologie & religie, neerlandicus en meelevend gemeentelid van de Voortgezette Gereformeerde Kerk te Boornbergum (vGKN).

Lessen door Tjerk de Reus