Mooi en duidelijk

De opbouw in verschillende blokjes met verschillende mensen en invalshoeken is mooi. Er wordt veel informatie gegeven maar ook duidelijke handreikingen. De beleving van de persoon met autisme en de casus zijn interessant en herkenbaar. Ik ga de link naar deze video doorsturen, zowel naar verschillende personen met autisme als naar pastoraal werkers.

Prachtig, het resoneert in mijn hart !

De manier waarop Reinier zijn betoog houdt is respectvol, liefdevol en inspirerend!
Zijn zienswijze en de onderbouwing daarvan spreekt aan! Hoewel ik opgevoed ben met de ‘verzoening door voldoening’ leer raakt de Christus Victor uitleg mij veel dieper en geeft het antwoord op zoveel dilemma’s waar ik op stuk liep van jongs af aan.

Een opmaat naar meer inzicht en anders denken!

In algemene zin een goede uitleg van het feit dat we met een ecologische crisis te maken heeft die over meer gaat dan het klimaat. Het leven wordt gedragen door 9 pijlers waarvan er een aantal overbelast zijn. Ook goed dat erop gewezen wordt dat we veel beoordelen op economische waarde en ‘veel te weinig’ op ecologische waarde.

inspirerend

Ik vind de wijze waarop deze les wordt gegeven oordeelloos en dat is heel knap. Daarnaast is de les kort en scherp. Je onthoudt wat er is gezegd. De voorbeelden zijn erg goed gekozen. Ik heb met veel interesse en plezier gekeken.

Zo herkenbaar, dat je het goed wil, maar de verkeerde vragen stelt…

Dit is precies de kern waar het om draait: je wilt open staan, luisteren, naast de mensen staan. Maar tegelijk wil je troosten en bemoedigen, met Gods Woord. De valkuil is denk ik, dat ik te snel wil, teveel in één gesprek. Ik ben benieuwd naar de volgende twee lessen. Er is nog veel te leren!

Heeft niet de inhoud om cursus genoemd te worden

Deel 1 en 4 bestaat uit theologie vanuit de historie. Hobbymatig wellicht interesse. Deel 2 was inhoudelijk vanuit de Schrift het sterkst, edoch beperkt. Deel 3 zit daar wat tussen vanuit gereformeerd perspectief.