inspirerend

Ik vind de wijze waarop deze les wordt gegeven oordeelloos en dat is heel knap. Daarnaast is de les kort en scherp. Je onthoudt wat er is gezegd. De voorbeelden zijn erg goed gekozen. Ik heb met veel interesse en plezier gekeken.

Zo herkenbaar, dat je het goed wil, maar de verkeerde vragen stelt…

Dit is precies de kern waar het om draait: je wilt open staan, luisteren, naast de mensen staan. Maar tegelijk wil je troosten en bemoedigen, met Gods Woord. De valkuil is denk ik, dat ik te snel wil, teveel in één gesprek. Ik ben benieuwd naar de volgende twee lessen. Er is nog veel te leren!

Heeft niet de inhoud om cursus genoemd te worden

Deel 1 en 4 bestaat uit theologie vanuit de historie. Hobbymatig wellicht interesse. Deel 2 was inhoudelijk vanuit de Schrift het sterkst, edoch beperkt. Deel 3 zit daar wat tussen vanuit gereformeerd perspectief.

Boeiend

Zeer boeiend verteld. Uitgebreid en rustig, duidelijk en inspirerend! Het geeft een verlangen om de Bijbel nog meer te gaan bestuderen en uit te diepen.

Helder weergegeven

Als ervaringsdeskundige (ik heb borderline), was het alsof er een spiegel werd voorgehouden. Iemand die mijn gevoelens kon verwoorden, wat ik zelf niet goed kan.
Goed om het thema nu eens van de andere kant belicht te zien. En niet als pastorant.

Helder en bijbels.

Het is o zo belangrijk om dit telkens weer te horen en tot ons door te laten dringen!

Praktische en boeiende les

Goede lesopbouw en mix van theorie en praktijk. Deze les geeft de taak van pastoraat helder weer en ook het belang van en respect voor andere hulpverleners (disciplines). Boeiend om met een groep samen te kijken en bespreken aan de hand van de bijgeleverde reflectievragen.