Complexe materie helder uitgelegd

Van den Brink brengt filosofische en theologische inzichten samen waarbij hij gebruikt maakt van de hedendaagse inzichten en hier een waardering van geeft en tegenargumenten noemt. Het college sluit nauw aan bij de inhoud van het boek. Het college is van hoog niveau en tegelijk is er voldoende uitleg van de gehanteerde begrippen om het toegankelijk te maken voor geïnteresseerden.