De les geeft geen inzichtgevend antwoord op de gestelde vraag.

Dat Jezus teksten uit het OT op Zichzelf en zijn tijd betrekt is algemeen bekend. Met veel woorden wordt voor mijn gevoel een open deur ingetrapt.
De vraag in de titel van deze les wekt de indruk dat het bijvoorbeeld zal gaan over ‘niet meer onder de wet maar onder de genade zijn’ of iets dergelijks. Of: is er werkelijk een ander ‘nivo’ van leven, zoals Jezus in de Bergrede lijkt aan te geven? Aan onderwijs dáárover is behoefte, lijkt me.