Definitie van de ziel is blijkbaar dezelfde als van de rede, en dat verwart het verhaal

De ET resoneert inderdaad sterk met een materialistische visie, maar we kunnen ook niets anders meten dan aan materie. Van Paleontologie tot DNA radio isotopen etc… het is allemaal materie. Van bewustzijn – ziel ? kunnen we niets direct meten. Het is alles subjectief. Nadruk op het onderscheid daartussen lijkt mij zinvol.
Verschil mens en dieren is groot. Maar de vraag vanuit evolutie is de vraag of het een absoluut verschil is. Als een eigenschap van de mens rudimentair aanwezig is in een dier heb je aan het “toverstokje” evolutie genoeg om alles te verklaren.
De bijbel geeft uitstekend aan wat de mens in essentie is en het verschil met het dier.