Duidelijk en eerlijk wordt benoemd dat niet alleen niet-christenen maar ook christenen moeilijk kunnen verwoorden wat het kruis betekent voor hen zelf en hoe Christus dan ons redt van onze misdaden.

Aangegeven wordt dat vanuit een boek van R.S. met antwoorden op deze vragen door meerdere gelovigen feedback wordt gegeven waarbij 2 verklaringsvisies worden gebruikt. Tot slot wordt een Bijbellezing uit het NT gelezen die kernen bevat waarom het gaat in deze geloofsbelijdenis.