duidelijk en verhelderend

Af en toe is de woordkeus wat te veel jargon en dus niet makkelijk te volgen voor wie dat jargon onbekend is.