Een helder betoog waarom het christelijk geloof mee mag doen in het wetenschappelijk debat.

Vanuit het postmodernisme is er sprake van jouw waarheid, mijn waarheid. Dr. Van den Brink legt uit dat dit een oneigenlijke claim is, maar dat het gaat om (on)waarheid. Hij legt uit wat ware kennis is en hoe zich dat verhoudt tot het christelijk geloof. Met voorbeelden legt hij uit wat een apologeet in huis moeten hebben als het gaat om de begrippen van kennis en waarheid.