Een heldere rij argumenten

Het ene argument overtuigt meer dan het andere en dat hangt ook van de gelovige af. De presentatie is saai.