Een opmaat naar meer inzicht en anders denken!

In algemene zin een goede uitleg van het feit dat we met een ecologische crisis te maken heeft die over meer gaat dan het klimaat. Het leven wordt gedragen door 9 pijlers waarvan er een aantal overbelast zijn. Ook goed dat erop gewezen wordt dat we veel beoordelen op economische waarde en ‘veel te weinig’ op ecologische waarde.