Een prachtige uitleg van waar het in het boek Job over gaat, vooral de verwijzing naar de gerechtigheid door Jezus.