Goed om terug naar onze wortels te gaan

Heldere uiteenzetting van de kern van de Avondmaalsdiscussie in de reformatie. Hierdoor ook zicht op wat we mogen ontvangen als we het brood breken en de beker delen. En dan missen we inderdaad belangrijke elementen in onze huidige avondmaalspraktijk.
We ontvangen echt!