Heeft niet de inhoud om cursus genoemd te worden

Deel 1 en 4 bestaat uit theologie vanuit de historie. Hobbymatig wellicht interesse. Deel 2 was inhoudelijk vanuit de Schrift het sterkst, edoch beperkt. Deel 3 zit daar wat tussen vanuit gereformeerd perspectief.