Heel goed. Dus de hoogste waardering.

In deze cursus leert men hoe het heerlijke werk van Gods Geest in Zijn Kerk op aarde doorgaat, ondanks kerkverlating en dorre geesteloze toestanden in de rijke landen, zoals Nederland. Soms brengen juist vluchtelingen uit andere landen, die tot geloof zijn gekomen, weer nieuw leven in de Kerk!