Het geeft duidelijkheid over het verschil tussen pastoraat en hulpverlening