Ik miste een bespreking van de structuur van het boek Job in deze eerste les

Een trage les met uitstappen die mogelijk zijn, maar als zekerheid gebracht worden. Bijvoorbeeld over Danel en Daniel uit Ezechiel 14 vers 14 en vers 20.
En dat Satan drie keer een wat grotere plaats inneemt (Adam 1, Job eb Adam 2). Wat zegt dat over de analyse van de betekenis van het boek Job? En over de waarde die je hieraan toe moet kennen? Daar wordt niets over gezegd wat voor de uitleg van het boek van belang is.
Ik bedoel: wat zou er veranderen aan het college en aan de vertelling wanneer er nog zeven plaatsen zouden zijn waarin Satan een grote plaats inneemt? Of wanneer je buiten beschouwing laat dat ook bij Adam en Christus Satan een grote plaats inneemt.