Interessant

Verschillende niveaus gezien en begrepen dat er samenhang (overlap) is. Het verdiepende artikel geeft goed aan wat de gevolgen zijn voor de verschillende disciplines (hulpverleners) zich soms met andere of dezelfde niveaus bezighouden.