Interessant en bedroevend

De docent beschrijft op een interessante wijze hoe hij denkt over tekstkritiek en de oorspronkelijke talen.

Toch worden alle zaken alleen op een wetenschappelijke en menselijke wijze benaderd. Er wordt vergeten dat God belooft heeft om Zijn Woord te bewaren, “Om de verwoesting der ellendigen, om het kermen der nooddruftigen, zal Ik nu opstaan, zegt de HEERE; Ik zal in behoudenis zetten dien hij aanblaast.
De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal.” (Ps. 12:7-8). God zou anders wel aandacht hebben gegeven om Zijn Woord geinspireerd op papier te zetten, zonder fouten, maar niet de mogelijkheid hebben om deze te bewaren tot vandaag de dag.