Korte uitleg

De verschillende niveaus gezien en begrepen dat er samenhang is. Hierdoor kan andere hulp van andere disciplines nodig zijn. Er kan ook sprake zijn van overlap. Artikel ter verdieping heeft me geholpen e.a. te linken.