misleidend

Ik ken Bernard al jaren van interviews e.d. en heb over hem geschreven op onze site, Tora-yeshua.nl
Nog niets veranderd, helaas, want hij zegt : moslims zijn op zoek naar God, hebben alleen niet het juiste beeld van Hem.
Helaas zijn ze niet op zoek naar JHWH in Bijbel en Yeshua geopenbaard, maar naar ene allah zoals in de koran beschreven, te weten: een godheid die nooit mens zal worden, dat is shirk, Godslastering.
Verder is er sprake van ene Isa, die niet dezelfde als Yeshua, want deze Isa is niet gekruisigd en stierf niet voor onze zonden, die moet je zelf betalen (wat. nooit kan) door een tijd in de islamhel gemarteld te worden zolang het allah belieft.
Alleen voor martelaren (IS, Taliban, Hamas, Hezbollah,BokoHaram e.d., die de koran zo letterlijk mogelijk nemen en alle haat praktiseren) is er het islamparadijs, een bordeel, waarin ook moslima’s zijn voor sexueel plezier met de martelaren.
Verstandige moslims zien de gruwelijkheid van de islam en gaan op zoek naar iets beters, worden atheïst zoals Jason Walters van de Hofstadgroep of veel beter, worden Bijbelse gelovigen in de aanvaarding van Yeshua.
En dat ondanks de kerken en synagoges, waarvan ik er niet 1 ken in Nederland, die op de eigen website hun leden uitleggen wat islam is volgens koran, ahadith, umma en biografie Mohammed en wat het enorme verschil is met Bijbels geloofsleven, men is er te laf en te lui en te ondeskundig voor.
Behalve dan de tora-yeshua gemeente, we doen dat al ca 15 jaar en verder zijn er een paar individuele gelovigen en enkele stichtingen, maar geen gemeentes dus !
In de meeste kerken en alle stichtingen bestaat men het om de koranallah als “dezelfde “te beschouwen als YHWH, pure lastering van onze hemelse Vader, die Zich in Yeshua in mensengestalte openbaarde en voor hen, die dat willen aanvaarden, de doodstraf droeg.
Graag ga ik met iedereen hierover in gesprek, onder de artikelen op onze site, waar ook mijn mailadres en telefoon onder “contact” staat.
Shalom
Ben Kok (joods-chr. pastor)