Prachtig, het resoneert in mijn hart !

De manier waarop Reinier zijn betoog houdt is respectvol, liefdevol en inspirerend!
Zijn zienswijze en de onderbouwing daarvan spreekt aan! Hoewel ik opgevoed ben met de ‘verzoening door voldoening’ leer raakt de Christus Victor uitleg mij veel dieper en geeft het antwoord op zoveel dilemma’s waar ik op stuk liep van jongs af aan.