prachtige uitleg bij het belang van symbolen en sacramenten

De samenvatting “sacramenten zijn de zichtbare tekenen van onzichtbare genade” raakte me echt. Heel mooi en treffend.