Still confused but at a much higher level

De cursus gaat in mijn opinie uitgebreid in op het discours over schepping of evolutie (welles-nietes) maar geeft mij geen antwoord op de vraag hoe we de moderne natuurwetenschappelijk en astronomische inzichten kunnen integreren met het scheppingsverhaal. Daar heb ik als modern christen nu juist behoefte aan.
een voorbeeld. in een recente publicatie van National Geographic wordt uitgebreid stil gestaan bij het ontstaan van het heelal. Wetenschappelijk heeft men wel een idee hoe het heelal ontstaan, maar WAARM het is ontstaan weet men niet. Dat is en blijft een mysterie. Dat gegeven lijkt me nu een prachtig aanknopingspunt voor ons geloof in de Eeuwige. Ik zou graag veel meer christelijke natuurwetenschappers aan het woord willen horen in plaats van theologen.