Theoretische les met veel achtergrond informatie

Iets moeilijker te volgen omdat er veel theoretische onderwerpen besproken werden, maar werden wel verduidelijkt met een sprekend praktijkvoorbeeld, de soep maaltijd.
Het chaos/structuur, controle/autonome inzet was een interessante diagram, heel verhelderend.