Verduidelijking, bruikbaar voor iedereen

Heel mooi om de drie benaderingswijze naast elkaar te zien. De casus werd goed uitgespeeld, dat was echt te begrijpen. De drie niveaus onderling, ambtelijk en professioneel ten aanzien van bijvoorbeeld verantwoordelijkheid; in theorie klopt dat maar in de praktijk loopt dat soms anders