Een cursus missionair leven en kerkzijn vanuit het hart van het Evangelie, gebaseerd op Centrum-Kerk van Tim Keller.

Klik op de cover om te bestellen

In Centrum-Kerk. Het evangelie midden in je stad zet Tim Keller vanuit zijn enorme ervaring en kennis als kerkplanter in New-York zijn theologische visie op missionair kerkzijn in een seculiere tijd en omgeving uiteen. De hierop gebaseerde cursus is een kant-en-klaar, laagdrempelig hulpmiddel voor christenen en gemeenten die werk willen maken van hun missionaire roeping.

De complete cursus bestaat uit:

Werken met Centrum-Kerk
Klik op de cover om te bestellen

Het boek Werken met Centrum-Kerk omvat:

Inleiding

Het boek Werken met Centrum-Kerk vormt samen met de bijbehorende gratis 32-delige video-/audiocursus van Weetwatjegelooft.nl een kant-en-klaar, laagdrempelig hulpmiddel voor christenen en gemeenten die werk willen maken van hun missionaire roeping. De cursus is gebaseerd op Centrum-Kerk, het standaardwerk waarin Tim Keller vanuit zijn enorme ervaring en kennis als kerkplanter in New-York zijn theologische visie op missionair kerkzijn in een seculiere tijd en omgeving heeft uiteengezet. Wereldwijd laten duizenden christenen en kerken zich inspireren door het gedachtegoed van Centrum-Kerk. Ook in Nederland wordt er enthousiast gebruik van gemaakt. Zes korte bijdragen in Werken met Centrum-Kerk zijn daarvan getuige, en ze zouden met vele andere praktijkvoorbeelden zijn aan te vullen.

Het geheim van Centrum-Kerk

Wat is het ‘geheim’ van Centrum-Kerk? Hoe komt het dat christenen uit zo veel verschillende kerken, culturen en contexten met vrucht gebruikmaken van de inzichten die in dit boek worden geboden? Ik denk dat drie zaken die Centrum-Kerk karakteriseren daarin een belangrijke rol spelen: Evangelie, verbinding en evenwicht. De basis van Tim Kellers theologiseren over missionair leven en kerkzijn in een seculiere cultuur wordt gevormd door een glasheldere en radicale vertolking van het Evangelie als het goede nieuws dat God ons door Christus heeft gered om de relatie met ons te herstellen en uiteindelijk alle gevolgen van de zonde in de wereld te vernietigen. Met dit Evangelie in het centrum verbindt de kerk mensen met God, met elkaar, met de cultuur en met de stad. Weinig relevante vraagstukken laat Keller in Centrum-Kerk onbesproken, en steeds weer is evenwicht kenmerkend voor zijn benadering van vaak complexe thema’s. Die zoektocht naar evenwicht komt echter niet voort uit angst voor het maken van radicale of gedurfde keuzes en leidt niet tot een kleurloos geheel. Keller verbindt evenwichtige keuzes consequent aan het Evangelie dat uitdaagt om valse en onvruchtbare tegenstellingen te overstijgen. Elk van de drie evenwichten – dat van Evangelie, stad/cultuur en beweging – die samen de structuur van Centrum-Kerk vormen, stelt een heel aantal ontdekkende, en daarom spannende vragen aan christenen en gemeenten: in welke mate laat jij je werkelijk leiden door het Evangelie in je visie op wat het goede nieuws is, in je visie op en omgang met de cultuur en contextualisatie, in je visie op kerkzijn, verkondiging, het doen van barmhartigheid en recht, in je omgang met andere kerken en christenen in je stad of dorp?

Tim Keller laat je via Centrum-Kerk diep nadenken over je theologie en de cultuur, zodat je de wijze waarop je kerk en christen bent door beide laat vormen. Hoe breng je het Evangelie in verband met jouw cultuur, in jouw tijd, in jouw woonplaats?

Biddend aan de slag

Ga biddend, liefst met een groep of als gemeente, aan de slag met deze cursus. Dat kan louter met behulp van het boek Werken met Centrum-Kerk, maar maak zeker ook gebruik van de bijbehorende video’s en audiobestanden op deze website. Laat de inhoud op je inwerken, neem de tijd om de vragen te doordenken en formuleer antwoorden voor jezelf, je kerkelijke gemeente en de stad of het dorp waar je woont en/of kerk bent. Stap voor stap zul je zo beter zicht krijgen op de samenhang en op het belang van elk onderdeel van Centrum-Kerk. Laat je ook inspireren door de enthousiaste verhalen met praktijkvoorbeelden van vruchtbaar gebruik van Centrum-Kerk in de Nederlandse context die in Werken met Centrum-Kerk zijn opgenomen. Uiteindelijk zal zo langzaam maar zeker duidelijk worden voor welke roeping jullie gemeente staat, heel concreet, in deze tijd en op deze plaats. Je zult samen ontdekken voor welke opdracht jullie staan. Hopelijk word je er enthousiast van! Maar er zullen ook momenten komen dat je je er niet tegen opgewassen voelt. Tim Keller besluit Centrum-Kerk niet voor niets met de opmerking dat deze taak onze capaciteiten inderdaad te boven gaat, maar dat dit gevoel van onmacht precies is wat je nodig hebt om vrucht te dragen in dit werk. Hij zegt:

Laat dat gevoel van onmacht en de indruk dat we nu de kans hebben maar creatief naast elkaar bestaan. Verbind die twee door je geloof in het Evangelie. Volgens het Evangelie ben je zowel een hulpeloze zondaar als een geliefd, aangenomen kind van God. Geef niet toe aan trots en ook niet aan ontmoediging. Met Gods hulp kun je deze taak wel volbrengen. Doe dus je uiterste best. Zonder Gods hulp zul je het inderdaad niet kunnen, maak je dus niet druk. Jezus spreekt over deze beide waarheden in het Johannesevangelie: ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen’ (Johannes 15:5).

Deze productie van Weetwatjegelooft.nl is mede mogelijk gemaakt door:

Missionair leven en kerkzijn – Cursus Centrum-Kerk (Tim Keller)

Weetwatjegelooft.nl is een samenwerking van