66 boeken, 1 Bijbel

Christenen lezen de bijbel, omdat ze daarin Gods stem horen klinken. Dat betekent natuurlijk niet dat ze het altijd als eenvoudig ervaren om die eeuwenoude boeken te lezen en te begrijpen.

Bijbelgeleerden willen hun kennis van de bijbel graag delen. Hoe behulpzaam kan het zijn om te leren van iemand die is vrijgesteld om de bijbel te bestuderen! Als het gaat om achtergrond, verhaallijn, verband met andere Bijbelboeken en met buitenbijbelse bronnen, de boodschap en vertolking naar nu geloven we dat bijbelgeleerden veel kennis hebben die toepasbaar is voor het ‘gewone’ bijbellezen.

Sinds 2014 worden jaarlijks enkele bijbelboeken besproken. De docenten besteden daarbij aandacht aan onder meer de volgende aspecten:

Modules