66 boeken, 1 Bijbel

Christenen lezen de bijbel, omdat ze daarin Gods stem horen klinken. Dat betekent natuurlijk niet dat ze het altijd als eenvoudig ervaren om die eeuwenoude boeken te lezen en te begrijpen.

Bijbelgeleerden willen hun kennis van de bijbel graag delen. Hoe behulpzaam kan het zijn om te leren van iemand die is vrijgesteld om de bijbel te bestuderen! Als het gaat om achtergrond, verhaallijn, verband met andere Bijbelboeken en met buitenbijbelse bronnen, de boodschap en vertolking naar nu geloven we dat bijbelgeleerden veel kennis hebben die toepasbaar is voor het ‘gewone’ bijbellezen.

Sinds 2014 worden jaarlijks enkele bijbelboeken besproken. De docenten besteden daarbij aandacht aan onder meer de volgende aspecten:

Modules

Job

Het boek Job is een lastig boek. De centrale thema’s ‘lijden’ en ‘strijden’ gaven Job en geven ons veel hoofdbrekens. Waarom lijden onschuldigen en rechtvaardigen? Is lijden een straf? Waar is God? Wie is God? Wil ik zo’n God eigenlijk wel? Ga met Egbert Brink en het boek Job de ring in. Om te worstelen. Om zonder ophouden te vragen. Om God en het leven beter te leren begrijpen. Maar, bovenal, om een wijzer mens te worden. In de eerste videoles legt Egbert Brink uit wat wijsheidsliteratuur in de Bijbel is. Ook worden we getuige van een bizarre weddenschap. In de lessen 2 en 3 ontmoeten we Jobs echtgenote en zijn vrienden. We komen erachter wat zij van Jobs geruïneerde leven vinden en wat Job er zelf van vindt. In de laatste videoles legt Job de handen op zijn mond. Heeft hij het opgegeven? Gaat Job knock-out tegen God? Of …

Lessen