Basiscursus Pastoraat

God ter sprake brengen, dat gebeurt niet alleen in pastorale gesprekken die worden geleid door professionals of ouderlingen, maar ook in gesprekken tussen gelovigen onderling. Pastoraat: eigenlijk heeft elke christen er in de praktijk mee te maken.

De Basiscursus Pastoraat is bedoeld voor iedereen met interesse voor pastoraat en van toegevoegde waarde voor zowel ervaren pastores als ‘gewone gemeenteleden’. In drie videolessen komen de kern van pastoraat, de verschillende vormen van pastoraat en de benodigde vaardigheden voor pastoraat voorbij. De vierde en laatste videoles in de cursus is volledig gewijd aan het narratief-hermeneutisch pastoraat.

Heb je de basiscursus afgerond? Volg dan ook de tweedaagse training in narratief pastoraat: De pastor als tolk en gids.

Lessen

Wat is pastoraat? (1/4)

Preview

Lengte: 21 minuten

Pastoraat is God ter sprake brengen, en op die manier de verbinding zoeken tussen geloof en het alledaagse leven. Maar……

Pastoraat in soorten en maten (2/4)

Lengte: 23 minuten

Pastoraat is veelzijdig en veelkleurig. Je visie op pastoraat werkt door in je houding en gedrag als pastor. Live uitgebeelde…

Het pastorale gesprek (3/4)

Lengte: 25 minuten

Als pastor heb je een aantal belangrijke gespreksvaardigheden nodig en moet je pastorale basishouding ook in orde zijn. Laat je…