Centrum-Kerk

Werken met Centrum-Kerk
Klik op de cover voor meer informatie

Een cursus missionair leven en kerkzijn vanuit het hart van het Evangelie, gebaseerd op Centrum-Kerk van Tim Keller.

In Centrum-Kerk. Het evangelie midden in je stad zet Tim Keller vanuit zijn enorme ervaring en kennis als kerkplanter in New-York zijn theologische visie op missionair kerkzijn in een seculiere tijd en omgeving uiteen. De hierop gebaseerde cursus is een kant-en-klaar, laagdrempelig hulpmiddel voor christenen en gemeenten die werk willen maken van hun missionaire roeping.

Klik hier voor alle informatie over deze cursus

Modules

Evangelie

‘Het Evangelie is iets heel anders dan religiositeit of secularisme. Het is een derde manier om een relatie met God te hebben, namelijk: genade. Daarom verkondigen wij het Evangelie op een unieke, evenwichtige manier waarbij de fouten van de uitersten worden vermeden en de scherpte van het Evangelie getrouw wordt overgebracht.’

Lessen

Stad / Cultuur

‘Evangeliebediening volgens Centrum-Kerk kent noch te weinig, noch te veel contextualisatie met betrekking tot de stad en de cultuur. Omdat de stad zowel mogelijkheden schept voor de bloei van de mens als voor verafgoding van de mens, kent onze bediening een balans, waarbij we het Evangelie gebruiken om de cultuur zowel te waarderen als uit te dagen om in overeenstemming te komen met Gods waarheid.’

Lessen

Beweging

‘Een Centrum-Kerk is zowel een organisme als een organisatie. De kerk is zowel een stabiel instituut met tradities uit het verleden als een dynamische beweging van de Heilige Geest. In onze evangeliebediening zoeken we daarom naar evenwicht. We wortelen in onze kerkelijke traditie en werken tegelijk samen met het lichaam van Christus om onze stad met het Evangelie te bereiken.’

Lessen

Andere lessen

Gecombineerde inzichten (18)

Duur: 8 minuten

Wat zijn de leidende principes voor een bijbelse, evenwichtige en vakkundige omgang van het christelijk geloof met de cultuur in een snel veranderende wereld?