Cruciaal. De verrassende betekenis van Jezus’ kruisiging

Hoe kunnen we Jezus’ kruisiging uitleggen? De gereformeerde orthodoxie heeft er heldere denkbeelden over (die je als ‘verzoening door voldoening’ kunt typeren) maar het bijbelse spreken lijkt breder dan dat.

In hun boek Cruciaal bespreken zes christelijke denkers zes beelden uit de Bijbel: Henk Bakker, Erik Borgman, Hans Burger, Kees van der Kooi, Willem Ouweneel en Maarten Wisse hebben het respectievelijk over het beeld van de overwinning, bevrijding, offer, bemiddeling, rabbi en de rechtspraak. Hun visies zijn verrassend en actueel en werpen licht op de betekenis van Jezus’ kruisiging.

Drie cruciale lessen

In deze cursus legt prof. dr. Henk Bakker de metafoor van de overwinning uit. Prof. dr. Willem Ouweneel geeft college over het beeld van de rabbi die een voorbeeld is voor zijn leerlingen. In het derde college bespreken dr. Hans Burger, drs. Reinier Sonneveld en drs. Cees-Jan Smits de vraag hoe we voortaan zouden moeten spreken over verzoening, voldoening, en de meervoudige betekenis van Jezus’ kruisiging.

Veel mensen voelen een ongemak bij ‘verzoening door voldoening’. Ze voelen dit model intuïtief niet meer aan. Deze collegereeks adresseert dit ongemak en geeft denkruimte.

Ter voorbereiding of verdere verdieping

Hans Burger en Reinier Sonneveld (red.), Cruciaal. De verrassende betekenis van Jezus’ kruisiging (Buijten&Schipperheijn 2014).

Lessen

Jezus’ kruisiging als overwinning

Duur: 82 minuten

Als we het evangelie van Jezus lezen, zien we dat de strijd gestreden is: Jezus heeft overwonnen. Er is geen vijand waar God niet boven staat of die God niet aan zou kunnen. De overwinning is behaald toen Jezus Christus…

Jezus’ kruisiging als voorbeeld voor ons

Duur: 95 minuten

Christenen zijn gewend bij het kruis van Jezus vooral te denken aan wat Hij vóór hen heeft gedaan (zonde, dood en duivel overwinnen), en veel minder aan het feit dat Jezus door zijn kruis hun ook een voorbeeld heeft nagelaten…

Jezus’ kruisiging als verzoening door voldoening

Duur: 119 minuten

In dit college, het derde en laatste in de cursus Cruciaal. De verrassende betekenis van Jezus' kruisiging, wordt door drie docenten dieper ingegaan op de leer van ‘verzoening door voldoening’. Jezus stierf voor onze zonden... Waarom eigenlijk? Welke bezwaren worden er geuit…