Lente in de kerk

Lente in de kerk, René van Loon
Bestel hier het boek van René van Loon

Lente? Het is eerder winter in de kerk!

Inderdaad! Gure, winterse kou lijkt veel kerken in haar greep te hebben. We somberen met elkaar over lege kerkbanken, afnemende interesse en het geloof in de marge van de samenleving. Op groei en bloei durven we niet meer te hopen. 

De winterse realiteit moeten we niet ontkennen, maar is zeker niet het héle verhaal. Dat ondervond ook René van Loon, predikant in Rotterdam. Hij zocht in de afgelopen jaren de lente op in kerken. Hij zag bloesem in oude gevestigde kerken, bloei in talloze internationale gemeenschappen en nieuwe kerkplanten groeien.
 
In deze videocursus voeden we elkaar met het vertrouwen dat de lente door kan zetten. Hoopvol, realistisch en in het geloof dat God zelfs bergen kan verzetten.
 
In 20 inspirerende videolessen nemen we je mee langs plekken waar de lente volop zichtbaar is. Achttien lessen bevatten bovendien de opname van het webinar dat over die thematiek in 2020 is georganiseerd. We delen visies en verlangens, maar vooral realistische verhalen uit de praktijk van kerkzijn anno 2020 in Nederland. Wat is de roeping van kerken en christenen in deze tijd? Waar liggen kansen en mogelijkheden? Waar ga jij mee aan de slag? 
 

Samen de Lente vieren

In de inleidende cursusvideo bovenaan deze pagina vind je de opname van het online event ‘Lente in de Kerk’, dat op 26 september 2020 werd gelanceerd. Dit event was een samenwerking van Weetwatjegelooft.nl en de EO. Presentator Marleen Stelling gaat in gesprek met René van Loon, Petra de Jong-Heins en Pastor Onaolapo Smith Asubiaro over lente in oude, nieuwe en migrantenkerken. Evangelist Osama Al Tamimi geeft een getuigenis van Gods werk onder en door vluchtelingen. Jurjen ten Brinke bemoedigt vanuit de Bijbel en ten slotte bidden we samen voor meer lente in de kerk. Tussendoor zijn er liveoptredens van de band Abundant Grace Worship.
 
Ontdek bloesem in oude kerken, bloei in internationale gemeenschappen en hoor verhalen van nieuwe kerkplanten! Verlang jij ook naar de lente?
 

Reacties van deelnemers aan Lente in de kerk:

“Ik wil de organisatie van en sprekers bij de webinars rond het boek ‘Lente in de kerk’ heel hartelijk danken voor het denkproces dat ze bij mij in gang hebben gezet. Ik hoop dat het vruchten zal dragen in onze gemeente! Heel bemoedigend vind ik dat door dit proces mijn geloof bevestigd is dat God doorgaat en werkt! Graag sluit ik me aan bij wat René van Loon zei in het slotwebinar: Het is een blijk van eerbied voor God om hoge verwachtingen te hebben!” – Mirna Visschers, Protestantse Gemeente Wolvega

“Dank voor dit traject, het was in z’n variatie en gedeeld verlangen naar Lente in de Kerk van grote betekenis voor mij. Zoals in het slotseminar gezegd werd: Moedeloosheid maakt plaats voor hoop!” – Joost Smit, Ontmoetingskerk Vathorst

Lessen

Heer, leer ons bidden

Duur: 12 minuten

Er is een toename van gebed in de Nederlandse kerken. De vraag die de discipelen aan Jezus stelden, ‘Heer, leer ons bidden’ is actueel. En deze vraag kondigt lente aan in de kerk. Een hoopvolle ontwikkeling.  De kerkgeschiedenis leert ons…

Kerk zijn in de buurt

Duur: 12 minuten

Hoe mooi zou het zijn als iedere kerk een plek van hoop en herstel zou zijn voor zijn buurt? Umoja helpt kerken in Nederland om met beide benen in de buurt te gaan staan en aan te sluiten bij het…

Huis van vrede

Duur: 9 minuten

Kerk op het marktplein Een kerk werkt het beste als er een gezonde mix is van mensen uit verschillende culturen en van verschillende achtergronden. We moeten onze diensten en ontmoetingen minder zien als een schoollokaal en meer als een stalletje…

De zegen van de vluchteling

Duur: 0 minuten

'Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen.' (1 Petrus 2:11) Petrus ziet zichzelf en de gelovigen als…

Alles wat adem heeft

Duur: 0 minuten

Sing to the Lord, sing out a new song. Sing all the earth, in Him we belong. Het Psalmenboek is een rijke verzameling liederen: aanbidding, verstilling, een klacht en een schuldbelijdenis. Hoe maak je van die oude woorden een nieuw…

Zoek de bloei

Duur: 0 minuten

5 manieren van missionair ‘tuinieren’ in Gods wereld Hoe kunnen we als christenen missionair betrokken zijn in deze wereld? Hoe geven we vorm aan die missie? We zijn uitgezonden, maar om wat te doen? We verkennen in deze les de…

Heel het leven!

Duur: 0 minuten

Het goede nieuws van het Koninkrijk van God is ook goed nieuws voor de schepping! Jezus kwam niet alleen om mensen te redden, maar om de hele schepping met God te verzoenen, zodat de schepping zal delen in Gods heerlijke…

Lente en leiderschap

Duur: 0 minuten

Welke rol speelt de factor ‘goed leiderschap’ bij Lente in de kerk? En is dat soort leiderschap iets wat je van nature hebt (of niet), is het iets dat je kunt leren of is het een gave van de Geest?…

Iedere kerk kan opbloeien

Duur: 0 minuten

Bloeiende kerken staan in grote steden, kerken in achterstandswijken kunnen alleen bestaan vanwege hele bijzondere mensen. Ken je dat gevoel? Ik laat je graag zien dat iedere kerk, ook jouw kerk, kan opbloeien. Want de lokale kerk is een goudmijn.…

Viervoudig luisteren

Duur: 0 minuten

Bij alle vormen van missionair werk is een proces van voortdurend luisteren van groot belang. Je wilt immers afgestemd zijn op de context waarbinnen je werkt. Bij de opstart van pioniersplekken speelt het principe van viervoudig luisteren een grote rol.…

Migranten dienen de samenleving

Duur: 0 minuten

"Als God je ergens brengt, zorgt Hij voor alles wat je nodig hebt.” Uitgesproken geloof zet aan tot actie. In Nederland wordt het uitspreken van geloof niet altijd direct aan actie gekoppeld en vice versa. In de video vertelt pastor…

Een inclusieve lente

Duur: 15 minuten

kerkzijn voor iedereen De lente in jouw kerk, waar zie je die? De neiging kan bestaan om vooral naar succesverhalen op zoek te gaan, maar die kunnen naast inspirerend ook heel verlammend zijn. Dat terwijl de lente vele vormen kan…

Bloeiend jeugdwerk

Duur: 0 minuten

Twintigers verlaten de kerken, jongeren binden zich niet aan één kerk en tieners willen niks doen of leren in de kerk. Zelfs kinderen zijn kritisch en moeilijk te motiveren. Vooroordelen? Dit beeld kan verlammend werken, maar je kunt er ook…

Centrum-Kerk: missionair leven en kerkzijn vanuit het hart van het Evangelie

Duur: 0 minuten

In zijn boek Centrum-Kerk heeft Tim Keller vanuit zijn enorme ervaring en kennis als kerkplanter in New-York zijn theologische visie op missionair kerkzijn in een seculiere tijd en omgeving uiteengezet. Wereldwijd laten duizenden christenen en kerken zich inspireren door het…

B(l)oeiende aanbidding

Duur: 0 minuten

Een bloeiende kerk is een aanbiddende kerk vol muziek. Maar welke muziek? Met wie? En wat voor muziek maak je dan? En wat is dan aanbidding? In het webinar neemt Freek van der Brugge, leadzanger bij LEV en stafwerker Worship…

Kerkvernieuwing in de praktijk

Duur: 0 minuten

Onder christenen leeft een sterk verlangen naar een bloeiende kerk. Een kerk die groeit en bloeit door geloof, hoop en liefde. Een kerk waarin iedereen meedoet en waar samen gebouwd wordt, gelovig en met oog voor de samenleving. Dat verlangen…

Geef de lente de ruimte!

Duur: 0 minuten

Wat heeft het ons te zeggen dat God lente in de kerk geeft? Geeft die lente ook concreet richting aan ons denken en aan wat we doen, persoonlijk en als kerk? Onder leiding van René van Loon gaan we in…

Osama Al Tamimi: ‘Laat moslims de liefde van Jezus zien’

Duur: 5 minuten

Osama Al Tamimi vluchtte van Irak naar Nederland en werd christen. Nu brengt hij het Evangelie van Jezus Christus aan andere vluchtelingen en hij ziet velen tot geloof komen en getuigen van Jezus. 'De Nederlandse kerken waren helemaal in slaap…

Diversiteit in creativiteit

Duur: 15 minuten

Samen met kinderen op ontdekkingsreis door de Bijbel Hoe kun je samen met kinderen op een creatieve manier Bijbelverhalen ontdekken? Hoe kun je in het kinderwerk aansluiten bij de interesses van en diversiteit in de groep en ieder kind tot…

Beoordelingen

Heel goed. Dus de hoogste waardering.

In deze cursus leert men hoe het heerlijke werk van Gods Geest in Zijn Kerk op aarde doorgaat, ondanks kerkverlating en dorre geesteloze toestanden in de rijke landen, zoals Nederland. Soms brengen juist vluchtelingen uit andere landen, die tot geloof zijn gekomen, weer nieuw leven in de Kerk!

P. van der Ploeg