De God van het Oude Testament

Christenen worstelen in toenemende mate met het beeld van God dat in het Oude Testament op verschillende plekken naar voren lijkt te komen. Het beeld bijvoorbeeld van een God die straft en daarbij geweld gebruikt. In onze hedendaagse samenleving een beeld dat doet denken aan de oorlogen in het huidige Midden-Oosten.

Zowel christenen als theologen hebben moeite met dit godsbeeld en worstelen met de schijnbare tegenstrijdigheid in het wezen van God. Aan de ene kant God die liefde is en aan de andere kant God die in het Oude Testament gebruik maakt van collectieve straffen. In deze cursus wordt je geprikkeld om opnieuw naar de God van het Oude Testament te kijken en het beeld dat ontstaat te onderzoeken in relatie tot de heilsboodschap.

In de opbouw van de cursus is er sprake van drie invalshoeken: oudtestamentisch, nieuwtestamentisch en systematisch-theologisch. Laat je uitdagen om terug te gaan naar het Oude Testament en onderzoek het beeld van God dat daaruit naar voren komt.

Modules