Een steen op de maag

Een steen op de maag. Vijftig jaar scheuring in de vrijgemaakte kerken. Op 28 oktober 2016 werd in Kampen een congres gehouden met deze naam. Vijftig jaar na het verschijnen van de Open Brief; de publicatie die een katalysator is geweest in het verhitte debat in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) over het karakter en de koers van deze kerken. Maar wat is er nu eigenlijk gebeurd in de jaren zestig? Op dit congres is getracht de feitelijke toedracht te bieden en te duiden. Alle lezingen, tien in totaal, worden u met deze videocursus aangeboden.

Het congres werd georganiseerd door de Archiefcommissie van de Nederlands Gereformeerde Kerken, het Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken en het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme van de Vrije Universiteit.

Lessen

De context van de jaren zestig (2/10)

Duur: 26 minuten

James Kennedy typeert in zijn betoog de breuk van 1967 als een ‘emotionele gebeurtenis die alles opslokte’. Men zou kunnen…

Telder en het “Jansenisme” (3/10)

Duur: 19 minuten

Geert van Dijk schetst in hoofdlijnen de theologische ideeën van de Zeeuwse onderwijzer Antheunis Janse. Hij bespreekt eveneens de invloed…

Kerkelijke eenheid (7/10)

Duur: 22 minuten

Ab van Langevelde over ‘Opgeroepen naar het niveau van de wereldkerk’: Een veenhoviaanse benadering van kerkelijke verdeeldheid?Een steen op de…

De tijd is kort (10/10)

Duur: 20 minuten

Bekijk hier het slotbetoog van de conferentie, waarin Ad de Boer een persoonlijk en hartstochtelijk pleidooi houdt om tot verzoening…